Jeczniki Razem

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU INICJATYW LOKALNYCH JĘCZNIKI RAZEM

ZARZAD

PREZESKA ZARZAD

Stolpa Ferlin Alina

CZŁONEK ZARZADU - SEKRETARZ

Boniecka El Hattab Jagoda Ewa

SKARBNIK

Lukasz Talarczyk

zdjecie

© Superior 2010, All Rights Reserved
GRX.pl - szablony www